COMBO GIÁ SỐC

Bộ lọc
-23%
 COMBO CHĂM SÓC CHIẾN KÊ GIA TRUYỀN  COMBO CHĂM SÓC CHIẾN KÊ GIA TRUYỀN
1,195,000₫ 1,545,000₫
-20%
 COMBO ĐƯỜNG RUỘT  COMBO ĐƯỜNG RUỘT
470,000₫ 590,000₫

COMBO ĐƯỜNG RUỘT

470,000₫ 590,000₫

-26%
 COMBO HÔ HẤP  COMBO HÔ HẤP
800,000₫ 1,080,000₫

COMBO HÔ HẤP

800,000₫ 1,080,000₫

-25%
 COMBO NUÔI GÀ TƠ - GÀ CHOAI  COMBO NUÔI GÀ TƠ - GÀ CHOAI
1,320,000₫ 1,750,000₫

COMBO NUÔI GÀ TƠ - GÀ CHOAI

1,320,000₫ 1,750,000₫

-23%
 COMBO NUÔI LÔNG  COMBO NUÔI LÔNG
1,320,000₫ 1,720,000₫

COMBO NUÔI LÔNG

1,320,000₫ 1,720,000₫

-20%
 COMBO NUÔI PHỤC HỒI  COMBO NUÔI PHỤC HỒI
1,090,000₫ 1,360,000₫

COMBO NUÔI PHỤC HỒI

1,090,000₫ 1,360,000₫

-23%
 COMBO TRỰC CHIẾN  COMBO TRỰC CHIẾN
1,620,000₫ 2,110,000₫

COMBO TRỰC CHIẾN

1,620,000₫ 2,110,000₫

-30%
 COMBO TRỰC CHIẾN READYNOI  COMBO TRỰC CHIẾN READYNOI
600,000₫ 860,000₫

COMBO TRỰC CHIẾN READYNOI

600,000₫ 860,000₫

-26%
 TRỌN BỘ GANOI LEGEND  TRỌN BỘ GANOI LEGEND
2,180,000₫ 2,950,000₫

TRỌN BỘ GANOI LEGEND

2,180,000₫ 2,950,000₫